בוררות בינלאומית בהישג יד – גם במקרי חירום

 

עו"ד דפנה פישר ובנג'י לבנטל

 

עוה"ד דפנה פישר ובנג'י לבנטל - המחלקה הבינלאומית

גדעון פישר ושות'

 

במאמר זה מצאנו לנכון לעדכן בקצרה על מערך חדש של כללי בוררות שפורסם על ידי המוסד הבינלאומי לבוררות - ICC) ICC Arbitration and ADR Rules 2012) הרלוונטיים החל משנת 2012 לכל הסכם שייכרת ובו סעיף בוררות בפני מוסד זה.

 

בין השינויים המהותיים נכללים מספר סעיפים לפיהם, צד להסכם הנדרש לסעד מיידי, קודם להשקת הליך הבוררות, וחש כי אין זה נכון להמתין עד למינוי הרכב הבוררות בעניינו או לפסק בוררות בעניינו, יכול לעתור למינוי בורר חירום בנסיבות המחייבות קבלת סעד דחוף ומיידי. כך למשל, כאשר צד חושש כי הצד השני ימעל בתשלומים שהעביר לו על פי הוראות ההסכם או שלא יוותר מהם דבר, הוא יהיה רשאי למנות בורר חירום שיעניק לו צו ביניים בקשר לכך כגון הפקדת הכספים בחשבון נאמנות באופן זמני עד מתן פסק הבוררות.

 

דוגמא מעשית נוספת יכולה להיות, עתירה לקבלת צו מידי להקפאת מצב קיים בעסקת סחר או שילוח בינלאומי, ביחס למשלוח או קבלת סחורות, כך שצד לא יוכל להעביר את הסחורות לאחר או לקבלן/לשחררן באופן שייקבע עובדות בשטח בלי שיובטחו בצורה מסוימת זכויות הצד השני.

 

קודם לכללים החדשים, צדדים שחפצו בהליך מסוג זה היו צריכים לציין זאת ספציפית בסעיפי הבוררות ביניהם בהסכם. כיום מכניזם זה של בורר חירום, עומד אוטומטית לזכות הצדדים ובאם אינם חפצים בו, עליהם לציין זאת מפורשות בהסכם. אחד השיקולים להחרגת זכות זו בהסכם הבוררות יכול להיות העלות המינימלית הכרוכה ביישומו והעומדת על סך של 40,000$ הוצאות ושכ"ט הבורר. ייתכן וההוצאה תושת בסופו של הליך על הצד השני באם יפסיד, ובכל זאת מדובר בסכום משמעותי בעסקאות בהיקף בינוני. כמו כן, קובעים הכללים זמן של 15 יום לקבל החלטה ממועד מינוי בורר החירום וייתכן ולא תמיד לוח זמנים שכזה יהיה רלוונטי או יעמוד לרשות הצד שמבקש את סעד החירום ועליו יהיה לחפש אלטרנטיבות משפטיות אחרות ומהירות יותר, לפחות לצורך הסעד הזמני, כגון צו מניעה זמני או סעד אחר, מערכאה מתאימה במדינה הרלוונטית.

 

נקודה חשובה נוספת לשקול, היא כי לא ניתן לקבל במסגרת הליך הבוררות את סעד החירום במעמד צד אחד, להבדיל מסעדים זמניים בחלק מבתי משפט במדינות השונות, ולפעמים יש לכך השלכות משמעותיות (למשל מכירת סחורה או הברחת כספים וכיוצא באלו כיד הדמיון) . בפניה לערכאה של בית משפט מדינתי לסעד זמני, לא יהא כדי להפר את הסכם הבוררות ולכן, לשיטתנו, תמיד כדאי לשקול את שתי האפשרויות באופן מושכל, גם בשלב גיבוש החוזה וגם בשלב המאבק המשפטי, אם נדרש להגיע אליו.

 

*הכותבים הם שותפים במשרד גדעון פישר ושות'

© ICC ISRAEL 2014