ICC Israel ו- Rio+20

 

יוני 2012, תל אביב

 

לקראת הפסגה העולמית בריו החודש, Rio+20, איגוד לשכות המסחר ו- ICC Israel מקדמים יחד "צמיחה ירוקה". על ידי שת"פ בתחומי אנרגיה וסביבה בין איגוד לשכות המסחר לבין ICC Israel

 

מדוע איגוד לשכות המסחר ו-ICC Israel רוצים לקדם ביחד "צמיחה ירוקה"?

 

מהי "כלכלה \ צמיחה ירוקה"?

 • לפי הגדרת ממשלת ישראל, "צמיחה ירוקה" היא צמיחה ופיתוח כלכלי וחברתי ללא פגיעה בסביבה ותוך שימוש יעיל, חסכוני ובר-קיימא במשאבי הטבע.
 • בתהליך זה יש יצירת מקומות עבודה "ירוקים" וכל זאת תוך מקסום הזדמנויות לשימוש במנועי צמיחה נקיים ומתן דגש על ניתוק הקשר בין צמיחה כלכלית ופגיעה בסביבה.

   

  מדוע צמיחת המשק הישראלי תהיה ירוקה?

   

 • כי זאת המגמה, בעידוד הממשלות, במדינות איתן מתקיימים הקשרים הכלכליים העיקריים של ישראל – גוש OECD , וגם סין, הודו וברזיל.
 • כי ממשלת ישראל, בעקבות הצטרפותה ל-OECD ולקראת הפסגה העולמית בריו ביוני 2012, החליטה באוקטובר 2011 לגבש עד מאי 2012 "תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה", כולל לו"ז לקביעת רגולציה ותמריצים לכל הסקטור העסקי.
 • תכני התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה מתגבשים בחודשים האחרונים במסגרת "שולחן עגול" בו שותפים נציגים של כל מגזרי המשק – ציבורי, עסקי ו"שלישי".

   

  מדוע "כלכלה \ צמיחה ירוקה" נוגעת לכל הסקטור העסקי?

   

 • עד לאחרונה, התעשייה, בעיקר מוטת ייצוא, הייתה המגזר העיקרי במשק הישראלי אשר יישם בהדרגה עקרונות של "קיימות" ו"צמיחה ירוקה"– בעיקר בעקבות רגולציה סביבתית מחמירה לצד מגמות של "מעבר לרף הציות" בישראל ובחו"ל.
 • חלק משמעותי וגדל מהצרכנים הפרטיים ומהרשויות בחו"ל ולאחרונה גם בישראל (מפקח על הבנקים, רשות ניירות ערך, חשכ"ל, רשויות מקומיות), משלבים שיקולים סביבתיים בדרישותיהם ובהחלטותיהם.
 • לכן המגזר העסקי הלא-תעשייתי (תשתיות, נדל"ן, מסחר, יבוא, תיירות, רפואה, בנקאות, ביטוח, גופי השקעות, משרדי עו"ד ורו"ח) צריך להתאים עצמו למגמה הירוקה של השוק.
 • איגוד לשכות המסחר מייצג וצריך להוביל, את כלל מגזר השירותים בישראל, בכדי שיפיק תועלת עסקית ממשית מהצמיחה הירוקה.
 • ‏ICC-Israel הוא הסניף הישראלי של ICC, הארגון היציג של הסקטור העסקי העולמי (תעשייה ושירותים). העמדות של ICC, גם בתחום הכלכלה הירוקה, מתגבשות בועדות בינלאומיות בעלות מוניטין רב, ולכן נשמעות ונלקחות בחשבון היטב בכל הארגונים הבין- ממשלתיים הבינלאומיים החשובים: 8G ,OECD, EU, UN.
 • לכן, ולאור הקשרים ההדוקים הקיימים בין 2 הארגונים, רצוי ואף כדאי שאיגוד לשכות המסחר יגבש עמדותיו ויוביל את מגזר השירותים לצמיחה ירוקה תוך התייעצות עם ICC-ISRAEL, אשר יספק את הידע והניסיון המצטברים בעולם.

© ICC ISRAEL 2014