שגיאה במסד הנתונים של וורדפרס: [Unknown column 'object_published_at' in 'field list']
UPDATE `wpoi_yoast_indexable` SET `object_id` = '1', `object_type` = 'user', `permalink` = 'https://www.iccisrael.co.il/author/israel/', `title` = NULL, `description` = NULL, `is_cornerstone` = '0', `is_robots_noindex` = '0', `is_robots_nofollow` = NULL, `is_robots_noarchive` = NULL, `is_robots_noimageindex` = NULL, `is_robots_nosnippet` = NULL, `is_public` = NULL, `has_public_posts` = NULL, `blog_id` = '1', `open_graph_image` = 'https://secure.gravatar.com/avatar/8a9d25f6b231c1245fdd06f6383f7deb?s=500&d=mm&r=g', `open_graph_image_id` = NULL, `open_graph_image_source` = 'gravatar-image', `open_graph_image_meta` = NULL, `twitter_image` = 'https://secure.gravatar.com/avatar/8a9d25f6b231c1245fdd06f6383f7deb?s=500&d=mm&r=g', `twitter_image_id` = NULL, `twitter_image_source` = 'gravatar-image', `object_published_at` = '2018-08-14 15:27:49', `object_last_modified` = '2022-05-10 07:51:53', `version` = '2', `permalink_hash` = '42:b99ce451a2f124c10001be69db90fdfb', `updated_at` = '2022-05-20 13:25:25' WHERE `id` = '4'

שגיאה במסד הנתונים של וורדפרס: [Unknown column 'object_last_modified' in 'field list']
UPDATE `wpoi_yoast_indexable` SET `object_id` = '203', `object_type` = 'post', `object_sub_type` = 'post', `permalink` = 'https://www.iccisrael.co.il/%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%98%d7%9c-%d7%a7%d7%a0%d7%91/', `primary_focus_keyword_score` = NULL, `readability_score` = '30', `is_cornerstone` = '0', `is_robots_noindex` = NULL, `is_robots_nofollow` = '0', `is_robots_noimageindex` = NULL, `is_robots_noarchive` = NULL, `is_robots_nosnippet` = NULL, `open_graph_image` = 'https://www.iccisrael.co.il/wp-content/uploads/2022/01/שני-בודהיסטים-בטקס.jpeg', `open_graph_image_id` = '204', `open_graph_image_source` = 'featured-image', `open_graph_image_meta` = '{\"width\":640,\"height\":426,\"url\":\"https://www.iccisrael.co.il/wp-content/uploads/2022/01/שני-בודהיסטים-בטקס.jpeg\",\"path\":\"/home/iccisr91/public_html/wp-content/uploads/2022/01/שני-בודהיסטים-בטקס.jpeg\",\"size\":\"full\",\"id\":204,\"alt\":\"שני בודהיסטים בטקס\",\"pixels\":272640,\"type\":\"image/jpeg\"}', `twitter_image` = 'https://www.iccisrael.co.il/wp-content/uploads/2022/01/שני-בודהיסטים-בטקס.jpeg', `twitter_image_id` = '204', `twitter_image_source` = 'featured-image', `primary_focus_keyword` = NULL, `canonical` = NULL, `title` = NULL, `description` = NULL, `breadcrumb_title` = 'ד״ר טל קנב – כשפסיכולוגיה מערבית נפגשת עם העולם הבודהיסטי', `open_graph_title` = NULL, `open_graph_description` = NULL, `twitter_title` = NULL, `twitter_description` = NULL, `estimated_reading_time_minutes` = '3', `author_id` = '1', `post_parent` = '0', `number_of_pages` = NULL, `post_status` = 'publish', `is_protected` = '0', `is_public` = NULL, `has_public_posts` = NULL, `blog_id` = '1', `schema_page_type` = NULL, `schema_article_type` = NULL, `object_last_modified` = '2022-01-31 08:25:27', `object_published_at` = '2022-01-31 08:25:27', `version` = '2', `has_ancestors` = '0', `permalink_hash` = '97:625e93070a2f3c2717c354d672270501', `updated_at` = '2022-05-20 13:25:25' WHERE `id` = '121'

ד״ר טל קנב - כשפסיכולוגיה מערבית נפגשת עם העולם הבודהיסטי - איי סי סי ישראל

שגיאה במסד הנתונים של וורדפרס: [Unknown column 'object_published_at' in 'field list']
UPDATE `wpoi_yoast_indexable` SET `object_type` = 'home-page', `title` = '%%sitename%% %%page%% %%sep%% %%sitedesc%%', `breadcrumb_title` = 'Home', `permalink` = 'https://www.iccisrael.co.il/', `blog_id` = '1', `description` = 'עסקים בארץ', `is_robots_noindex` = '0', `open_graph_title` = '%%sitename%%', `open_graph_image` = '', `open_graph_image_id` = '0', `open_graph_description` = '', `open_graph_image_source` = NULL, `open_graph_image_meta` = NULL, `object_published_at` = '2018-08-15 08:35:26', `object_last_modified` = '2022-05-10 07:51:53', `version` = '2', `permalink_hash` = '28:ea3032d9f67b8cf25da133fcdd81a434', `updated_at` = '2022-05-20 13:25:25' WHERE `id` = '1'

ד״ר טל קנב – כשפסיכולוגיה מערבית נפגשת עם העולם הבודהיסטי

שני בודהיסטים בטקס

בשנים האחרונות, המודעות לגבי הכנסת אלמנטים מהעולם הבודהיסטי לחדר הטיפולים הולכת ומתרחבת. לא מעט בזכות הכרתה של הדעת המערבית במתנות הטמונות בדרך זו. מטפלים אשר משלבים בחייהם וטיפולם הבנות וטכניקות המשלבות את השניים, משפרים את איכות חייהם, כמו גם את איכות חייהם של המטופלים, כך אומר לנו ד״ר טל קנב.

אם עד לאחרונה שיטות טיפול אלו נתפסו בעיני רבים כשיטות טיפול שמתאימות לאנשים רוחניים, כיום ולאחר מחקרים שנערכו, מתברר כי מדובר בשיטות טיפול אפקטיביות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אתגרים ומשברי חיים – החל מביטחון עצמי נמוך, התמודדות עם זוגיות (או העדרה), אתגרים שונים בחוג המשפחה והעבודה, ועד מצבים קיצוניים יותר, כגון:  שכול וטראומות. התוספות שמביא עמו העולם הבודהיסטי נובע כחלק מתפיסה כוללת אשר במסגרתה מתחברים ל'כאן ועכשיו' ולומדים דרך חדשה להתמודד עם המציאות מחד והסחות דעת מאידך.

טל קנב טוען כי ביחד עם פיתוח 'שריר' החמלה והסתכלות על המציאות כפי שהיא, מתאפשר להסתכל על החיים בבהירות רבה יותר. בהירות זו משלימה ומגשימה אמירה פסיכולוגית ותיקה הטוענת: היות ולא ניתן לשנות את ההיסטוריה האישית, כדאי ורצוי להסתכל עליה מזוויות נוספות/חדשות.

טל קנב מרחיב על המשמעות של מפגש בין מזרח למערב

המפגש בין תפיסות המזרח והמערב בחדר הטיפולים, מרחיב את ההסתכלות על עצמנו. המבט מזוויות שונות מאפשר לאדם לראות, לחוות ולהבין את מבנה אישיותו ביתר בהירות, ולתפוס את התמונה באופן שלם יותר כאשר מסתכלים רק דרך זווית אחת בלבד, אומר ד״ר קנב.

הסתכלות משלימה זו על המציאות בכלל והמציאות אישית בפרט, מקדמת את ההתבהרות 'האני האמתי' (ויניקוט) השוכן מתחת להגנות והאסטרטגיות שנוספו לנו עם השנים. יחד עם זאת, יש לזכור שהגנות נוצרו מסיבות חשובות (לעתים אף קריטיות) של הישרדות פיזית, משפחתית וחברתית. משמעותן ונחיצותן ההיסטורית של הגנות אלו אינו מוטל בספק, אך הגרסה שהתגבשה בעבר, לא תמיד מתאימה ותורמת לצרכים של הבוגר/ת שהפכנו להיות.

הכלים שהיתוספו עם הכנסת המיינד-פולנס לטיפול, מאפשרים לראות ולחוות את המציאות (ההיסטורית והעכשווית), כמו גם את התגבשותה של האישיות ומערך ההגנות עם 'משקפיים' חדשים. תרומה זו, מאפשרת להעמיק את הבנתנו, לבחון מחדש את הדפוסים שאימצנו וגיבשנו עקב אירועי עבר. אפשרות זו, אומר טל קנב, מובילה לבחינה מחודשת של המערך עמו אנו פוגשים את המציאות והאחרים בחיינו העכשוויים. כלומר: אישיותנו נבחנת מחדש על ידי הבוגר/ת שהפכנו להיות ויש באפשרותנו לעדכן ו'לשדרג גרסה'.

בחינה חדשה זו מעלה את השאלה: האם אנחנו באמת יכולים להשתנות? האם אפשר לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות של שנים? מה דעתך?  התשובה כאן מורכבת ותלויה במספר גורמים, בהם הנכונות והמוכנות שלנו לעבור תהליך של שינוי. אפשר להחליף את המילה 'שינוי' במילה 'צמיחה'.

הרצון מחד וההתנגדות מאידך מובילים את האדם להסתכלות דיאלקטית על מוטיבציה זו. להתאים את עצמי למציאות חיי ו/או להתאים את המציאות חיי לרצונותיי ויכולותיי מתאפשרת במידות שונות – על פערים אלו כדאי לתת את הדעת. בגרסת '12 הצעדים' מבקשים בנוסף, להבחין בין שתי האופציות.

דוקטור טל קנב מסביר כי הבודהיזם מציע לשחרר את ההיאחזות בכדי להוריד את רמת הסבל (נושא מורכב זה יוביל למאמר נפרד). הסתכלויות אלו משלימות אחת את השנייה ויכולות להוביל ליצירת גרסה טובה יותר של עצמנו – הלו היא זו, בה נחווה פחות סבל ויותר סיפוק וקבלה. במסגרת הטיפול תיווצר לרוב, הכרות עמוקה יותר של מערך חלקי העצמי, עבודה אשר תוביל בדרך כלל, להרחבת הקבלה של המציאות ודרכים בהן נתרום לרווחתנו ורווחת הזולת, בחיי היום יום.

טיפולים המשלבים בין מזרח למערב

טיפולים המשלבים מצב תודעתי של 'מיינדפולנס' או בעברית 'קשיבות' לרגע הנוכחי, מתמקדים ביכולת להיות בקשב למה שקיים בכאן ועכשיו. התבוננות זו מכוונת לקיים עכשיו ללא הזדהות עם מה שעובר בתוכנו. כלומר: מסתכלים על המחשבות, הרגש ותחושת הגוף ללא הזדהות.

בעלת הבית שהינה התודעה, מסתכלת על הקורה כמו שזרקור מאיר את אשר מולו וכמו שמראה משקפת את אשר לפניה. אלומת האור והמראה אינן מתערבות בקורה אלא פשוט מנכיחות אותו מעצם קיומן.

בדומה למצלמה שאינה מתעניינת ואינה מביעה דעתה לגבי התמונה שצולמה. התבוננות במצב תודעתי זה מאפשרת הסתכלות לא שיפוטית, שעיבודה בטיפול תומכת בצמיחה האישית.