שגיאה במסד הנתונים של וורדפרס: [Unknown column 'object_published_at' in 'field list']
UPDATE `wpoi_yoast_indexable` SET `object_id` = '1', `object_type` = 'user', `permalink` = 'https://www.iccisrael.co.il/author/israel/', `title` = NULL, `description` = NULL, `is_cornerstone` = '0', `is_robots_noindex` = '0', `is_robots_nofollow` = NULL, `is_robots_noarchive` = NULL, `is_robots_noimageindex` = NULL, `is_robots_nosnippet` = NULL, `is_public` = NULL, `has_public_posts` = NULL, `blog_id` = '1', `open_graph_image` = 'https://secure.gravatar.com/avatar/8a9d25f6b231c1245fdd06f6383f7deb?s=500&d=mm&r=g', `open_graph_image_id` = NULL, `open_graph_image_source` = 'gravatar-image', `open_graph_image_meta` = NULL, `twitter_image` = 'https://secure.gravatar.com/avatar/8a9d25f6b231c1245fdd06f6383f7deb?s=500&d=mm&r=g', `twitter_image_id` = NULL, `twitter_image_source` = 'gravatar-image', `object_published_at` = '2018-08-14 15:27:49', `object_last_modified` = '2022-05-10 07:51:53', `version` = '2', `permalink_hash` = '42:b99ce451a2f124c10001be69db90fdfb', `updated_at` = '2022-05-20 12:49:03' WHERE `id` = '4'

שגיאה במסד הנתונים של וורדפרס: [Unknown column 'object_last_modified' in 'field list']
UPDATE `wpoi_yoast_indexable` SET `object_id` = '191', `object_type` = 'post', `object_sub_type` = 'post', `permalink` = 'https://www.iccisrael.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%95%d7%aa/', `primary_focus_keyword_score` = NULL, `readability_score` = '30', `is_cornerstone` = '0', `is_robots_noindex` = NULL, `is_robots_nofollow` = '0', `is_robots_noimageindex` = NULL, `is_robots_noarchive` = NULL, `is_robots_nosnippet` = NULL, `open_graph_image` = 'https://www.iccisrael.co.il/wp-content/uploads/2021/06/מנדף-למינרי-למעבדה.png', `open_graph_image_id` = '192', `open_graph_image_source` = 'featured-image', `open_graph_image_meta` = '{\"width\":293,\"height\":474,\"url\":\"https://www.iccisrael.co.il/wp-content/uploads/2021/06/מנדף-למינרי-למעבדה.png\",\"path\":\"/home/iccisr91/public_html/wp-content/uploads/2021/06/מנדף-למינרי-למעבדה.png\",\"size\":\"full\",\"id\":192,\"alt\":\"מנדף למינרי למעבדה\",\"pixels\":138882,\"type\":\"image/png\"}', `twitter_image` = 'https://www.iccisrael.co.il/wp-content/uploads/2021/06/מנדף-למינרי-למעבדה.png', `twitter_image_id` = '192', `twitter_image_source` = 'featured-image', `primary_focus_keyword` = NULL, `canonical` = NULL, `title` = NULL, `description` = NULL, `breadcrumb_title` = 'מנדפים למעבדות והחשיבות של עבודה סטרילית', `open_graph_title` = NULL, `open_graph_description` = NULL, `twitter_title` = NULL, `twitter_description` = NULL, `estimated_reading_time_minutes` = '2', `author_id` = '1', `post_parent` = '0', `number_of_pages` = NULL, `post_status` = 'publish', `is_protected` = '0', `is_public` = NULL, `has_public_posts` = NULL, `blog_id` = '1', `schema_page_type` = NULL, `schema_article_type` = NULL, `object_last_modified` = '2021-06-15 12:07:19', `object_published_at` = '2021-06-15 12:07:06', `version` = '2', `has_ancestors` = '0', `permalink_hash` = '108:273327e14f7942b1b733ea75c73fb78a', `updated_at` = '2022-05-20 12:49:03' WHERE `id` = '114'

מנדפים למעבדות והחשיבות של עבודה סטרילית - איי סי סי ישראל

שגיאה במסד הנתונים של וורדפרס: [Unknown column 'object_published_at' in 'field list']
UPDATE `wpoi_yoast_indexable` SET `object_type` = 'home-page', `title` = '%%sitename%% %%page%% %%sep%% %%sitedesc%%', `breadcrumb_title` = 'Home', `permalink` = 'https://www.iccisrael.co.il/', `blog_id` = '1', `description` = 'עסקים בארץ', `is_robots_noindex` = '0', `open_graph_title` = '%%sitename%%', `open_graph_image` = '', `open_graph_image_id` = '0', `open_graph_description` = '', `open_graph_image_source` = NULL, `open_graph_image_meta` = NULL, `object_published_at` = '2018-08-15 08:35:26', `object_last_modified` = '2022-05-10 07:51:53', `version` = '2', `permalink_hash` = '28:ea3032d9f67b8cf25da133fcdd81a434', `updated_at` = '2022-05-20 12:49:03' WHERE `id` = '1'

מנדפים למעבדות והחשיבות של עבודה סטרילית

מנדף למינרי למעבדה

אנו כצרכנים ממוצעים לא יודעים מה עובר על המוצר בתהליך הייצור שלו ומעדיפים בדרך כלל גם שלא לדעת ולסמוך על משרד הבריאות הנותן חותמת למוצרים הללו, שהם מיוצרים בהליך קפדני ומבוקר, סטרילי וכזה שלא מסכן את המשתמש בהתאם להנחיות השימוש במוצר כמובן. כך למשל כאשר אנו עושים שימוש בחומר ניקוי כלשהו בביתנו, אוכלים מוצר מזון מסוים או אפילו צורכים כדור נגד כאב ראש אנו רוצים להיות בטוחים ב100% בגוף שנתן ייצור למוצרים הללו שהם יוצרו בהליך נכון, סטרילי, מבוקר וכזה שלא יפגע בנו. אחד הדברים החשובים ביותר בכל מעבדה לייצור או מעבדה מחקרית כלשהי הוא המנדף. 

מהם מנדפים למעבדות?

מנדפים למעבדות הם מכשירים ייעודיים המיועדים לסייע בשמירה על הסטריליות והניקיון במעבדות שונות. אלה יכולים להיות מעבדות לייצור מוצרים, ייצור נוסחאות כימיות שונות או אפילו מחקר של דגימות שונות או חומרים שונים. כדי שהדגימה לא תזדהם וכדי שהעובדה לא ינשום חומרים כימים רעילים העשויים להינדף מהדגימה – חשוב לעבוד אתה בצורה מבוקרת בתוך המנדפים. יש מנדפים מסוגים שונים המיועדים לעבודות עם חומרי גלם שונים, במעבדות מסוגים שונים ומאפשרים עבודה בצורה שונה. גם רמת הסינון היא שונה ואופן הסינון ולאן האוויר נשלך מצידו השני יכול להיות שונה בין מנדף אחד לאחר. 

כיצד בנוי המנדף?

מדפים למעבדות בנויים בצורה כזו הדומה לאקווריום של דגים, אולם בהם יש חלון נפתח להכנסת הידיים והמוצר/הדגימה/החומר עמו אנו עובדים בתוך המנדף לצורך העבודה עמו. בחלקו העליון של המנדף יש מסנני אוויר אשר דואגים לשאוף את האוויר הנפלט מהדגימה ובכלל האוויר הנמצא בתוך האווקריום ומעבירים אותו בצינור הסינון המיוחד לאזור הפליטה. אזור הפליטה יכול להיות חזרה אל תוך החדר או דרך צינור מיוחד וארוך יותר אל האוויר הפתוח מחוץ למפעל. ישנם מנדפים כימיים, מנדפים ביולוגיים וכך הלאה. העבודה עם המנדף ואופן העבודה שלו תלויה בסוג המנדף והחומרים שניתן לעבוד עמם. 

מדוע חשוב לעבוד עם המנדפים הללו במעבדה?

לשימוש במנדפים יש 2 תפקידים עיקריים: שהעובד לא יסוכנו בעבודה עם הדגימות ושהדגימות לא יזוהמו על ידי העובדים. המנדפים מאפשרים שמירה על סטריליות בעבודה. כך למשל הבל הפה של העובד בעת נשימתו, לא יגיע אל הדגימה ויזהם אותה כמו גם פליטת רוק קטנה במהלך דיבור או כל דבר אחר שעשוי לזהם אותה (אפילו האוויר בחדר המעבדה). מצד שני חומרים מסוכנים העשויים להיפלט מהדגימה לא ימצאו את דרכם לדרכי הנשימה של העובד ויסכנו את בריאותו כיוון שאלה יישאבו ישירות למסננים שידאגו לנטרל את החומרים הללו ולסנן אותם לידי אוויר נקי.